Üçlü Nokta Deneyi

Üçlü Nokta Deneyi

Siklohekzanın üçlü noktası. Belirli sıcaklık ve basınçta bir madde aynı anda üç ayrı fazda (katı, sıvı, gaz) bulunabilir.

(Sikloheksanın üçlü nokta sıcaklık ve basınç değeri 6,33 °C, 5.388 kilopaskaldır.)

 

Yorum yapın