Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Sunum

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

ÜNİTEDE NELER VAR?

Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinde çözücü-çözünen etkileşimleri. Çözeltiler ve derişim birimleri, Yüzde derişim, ppm, molarite, molalite, mol kesri. Koligatif özellikler. Çözünürlük konuları yer almaktadır.

Anahtar kavramlar: çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite

Çözücü Çözünen Etkileşimleri

Kimyasal türler arası etkileşimler ve çözünme olayı

Derişim Birimleri

  • Yüzde derişimler
  • ppm
  • Molarite
  • Molalite
  • Mol Kesri
  • Çözelti hazırlama

Koligatif Özellikler

  • Buhar basıncı alçalması,
  • Donma noktası alçalması (kriyoskopi),
  • Kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi)
  • Osmotik basınç

Çözünürlük

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Sunum Ders Notları İçin Bağlantıları Tıklayın!