SORU

SUAT asked 2 sene ago

Radyoaktif bir izotop olan Stronsiyum-90 atom bombasının patlamasında temel bir üründür. Yarı ömrü 28,1 yıldır.

  1. Nükleer bozunma için birinci dereceden hız sabitini hesaplayınız
  2. 10 yarı ömür geçtikten sonra 90Sr’un kalan kesrini hesaplayınız (90Sr’un başlangıç miktarını 1 olarak kabul ediniz [A]0 = 1 ).
  3. 90Sr’un %99’unun yok olması için kaç yıl gerektiğini bulunuz