Hidrojen Değerliği

Dumuro asked 3 sene ago

Hidrojen Metaller ile bağ yaparsa -1 değerlik, ametaller ile bağ yaparsa +1 değerlik alır. Bu ifade her zaman doğru mudur , BeH2 , BeF2 gibi bileşiklerde Be ile H atomu arasında kovalent bağ yok mudur , Berilyum metal olmasına rağmen kovalent bağ mı yapmıştır yani? Hidrojen ametaller ile yaptığı bileşiklerde kovalent bağ yapmasına rağmen elektron alış-verişi olmuş gibi +1 değerlik alır mı yazarız ?
Durum böyle ise BeH2 , BeF2 bileşikleri sadece birer istisna mıdır

1 Cevaplar
Deniz Kel Personel answered 3 sene ago

Hidrojenin ametallerle yaptığı bileşiklerde +1, metallerler yaptığı bileşiklerde -1 değerlik alır. Bileşiklerde genellikle elektronegatifliği yüksek olan atom negatif, düşük olan ise pozitif değerlik alır.
İkinci soruya gelelim. Berilyum metal olmasına rağmen hidrojenle elektron ortaklaşması yaparak kovalent bağ oluşturur. Be dışında büyük kütleli B grubu elementlerinde de kovalent bağ yapan metallerle karşılaşırız. Kimyada çoğu zaman genellemeler yaparız. Genellemeler içinde istisnaları barındırır. Berilyum gibi bazı metallerin kovalent bağ oluşturması istisnadır.
Elementlerin bileşiklerinde aldığı değerliği ifade etmek için yükseltgenme basamağı terimi kullanılır. İyonik bileşiklerde bu terim her bir elementin kaç elektron alıp verdiğini belirtir, o nedenle iyonik bileşiklerde iyon yükü terimi de kullanılır. Kovalent bileşiklerde ise net elektron alışverişi olmadığından elementlerin bileşik oluşumunda kaç elektronunu kullandığını ifade etmek için yalnızca yükseltgenme basamağı terimi kullanılır.  BeH2, BeF2 gibi kovalent bileşiklerde elementlerin yükseltgenme basamağından bahsedebiliriz. Elementlerin yükseltgenme basamakları elektron alışverişini belirtmez. Yalnızca bileşik oluşurken kullanılan elektron sayısına bağlı olarak elektronegatiflik farkından kaynaklanan yük dağılımı hakkında bilgi verir. BeH2 bileşiğinde Be elementinin +2 yükseltgenme basamağına sahip olması, onun bileşik oluşurken 2 elektronunu kullandığını ve elektronca fakir (elektronegatifliği düşük) bölgeyi oluşturduğunu gösterir.