Metalik Bağ

METALİK BAĞ

Metalik Bağın Oluşumu

Metalik bağ; metal atomları arasında elektrostatik çekim kuvvetinden kaynaklanan kimyasal bağdır.
Periyodik tablonun sol tarafında yer alan metal atomları elektron verme eğilimi yüksek olduğundan serbest hareket edebilen değerlik elektronlarına sahiptir. Bununla birlikte metal atomları boş değerlik orbitallerine sahiptir. Na, Fe, Cr, K elementleri metallere örnektir.
Metallerin son katmanlarında az sayıda elektron, çok sayıda boş orbital bulunur. Bu az sayıda değerlik elektronları hem kendi hem de komşu

atomların orbitallerinde yer alabilirler. Böylece hareketli elektronlar sayesinde bir elektron denizi oluşur ve bu deniz + yüklü metal atomlarını bir arada tutar. Elektron denizi ile + yüklü atomlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir. Fe-Fe, Na-Na, Mg-Mg etkileşimleri metalik bağa örnektir.

Metalik bağın metallere kazandırdığı bazı özellikler:
• Isı ve elektriği iletirler.
• Yüzeyleri parlaktır.
• Tel ve levha hâline getirilebilirler.
• Esnektirler, dövülebilirler ve şekillendirilebilirler