Maddenin Özellikleri

Neler Öğreneceğiz

Bölümler;

 1. Maddeyi Niteleyen Özellikler
 2. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
 3. Maddenin Hâlleri
 4. Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
 5. Saf Madde ve Karışım

Kavramlar;

 1. Suda yüzme ve batma
 2. Suyu emme ve emmeme
 3. Mıknatısla çekilme
 4. Kütle
 5. Hacim
 6. Katı, sıvı, gaz
 7. Isınma
 8. Soğuma
 9. Hâl değişimi
 10. Erime, donma, buharlaşma
 11. Saf madde, karışım
 12. Eleme, süzme
 13. Mıknatısla ayırma