Kuru Buz Deneyi

Kuru buz, atmosferik basınçta -78.5 ºC sıcaklıkta katı halde karbondioksite (CO2) verilen addır. Genellikle yanma tesisleri veya fermentasyon reaksiyonları gibi diğer endüstriyel işlemlerde bir yan ürün olarak üretilen gazdan elde edilir. Adı, soğuktan arındığında katı CO2’nin herhangi bir sıvı, su veya nem oluşturmadan gaz hale geçmesi gerçeğinden geliyor.
Kuru buzu suya attığınızda süblimleşme hızının şiddetiyle suyun her tarafında CO2 baloncukları oluşturur. Bu sırada CO2 nin bir miktarı suda çözündüğünden ortam asidik olur pH düşer. Bir indikatör (turnusol) ilave ettiğinizde renk dönüşümünü gözlemleyebilirsiniz.

Yorum yapın