Koronavirus Testi Nasıl Çalışır?

Moleküler biyolog ve viral araştırmacı Maureen Ferran, bu teşhis testlerinin nasıl çalıştığına dair bazı temel soruları cevaplıyor.

Virüs için kimler test edilir?

Şu anda birisinin koronavirüs için test edilmesinin iki ana nedeni vardır: semptomları gösteriyo olmak veya enfekte olmuş bir kişiye maruz kalmak.

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu hastalık olan COVID-19’un ana semptomları ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Bunlar grip ve soğuk algınlığına çok benziyor, bu nedenle virüs için testin gerekli olup olmadığını belirlemek için bir doktor gerekiyor.

Başlangıçta, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yalnızca semptomları olan ve potansiyel olarak virüse maruz kalan kişilerin test edilmesini önerdi. Ancak halk sağlığı görevlilerinin tespitlerine göre, ABD’de virüs için pozitif test eden ilk insanların birçoğunun belirgin bir maruziyeti yoktur. Bu gelişme, virüsün lokal olarak bulaştığını, yani insandan insana kolayca yayıldığını ve / veya insanlara virüsün, ciddi semptomlar yaşamadan bulaşmış olabileceğini düşündürmektedir.

4 Mart’ta CDC, bir doktor talebi onayladığı sürece COVID-19 benzeri semptomları olan herkesin test edilmesine izin verdi. Fakat, mevcut testlerin sayısı sınırlı olduğundan, CDC doktorları gereksiz testleri en aza indirmeye ve testleri sipariş etmeden önce hastanın virüs ile muhtemel ilişkilerini göz önünde bulundurmaya teşvik etmektedir.

COVID-19 için spesifik bir tedavi yoktur, ancak bu testin anlamsız olduğu anlamına gelmez. Belki de en önemlisi, enfekte hastaların karantinaya alınabilmesi ve virüsün yayılmasının yavaşlaması için test yapılır. Testin diğer bir faydası, halk sağlığı çalışanlarının vaka sayısı ve virüsün popülasyonda nasıl yayıldığına dair daha doğru bir tablo oluşturmasına imkan sağlamasıdır.

Test yaptırmak nasıl bir şey?

Bir hasta için virüs için test işlemi kolaydır ve potansiyel olarak hemen hemen her yerde yapılabilir. Tipik olarak, burun boşluğundan hücre toplamak için hastanın burun boşluğundan çubukla örnek alınmasını içerir. Daha sonra numune bir laboratuvara gönderilir ve burada hasta hücrelerine virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için test edilir. Aynı süreç grip testi yapılan bir hastadan numune almak için de kullanılır.

Test nasıl çalışır?

Örnek toplamak kolay olsa da, aslında bir kişinin koronavirüs ile enfekte olup olmadığını belirlemek çok daha karmaşıktır. Mevcut yöntem, bir hastanın hücrelerinde virüsün genetik materyalinin (RNA) bulunup bulunmadığını inceler.

Hastanın örneğinde RNA’nın varlığını tespit etmek için laboratuvarlar, ters transkripsiyon ve polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir test gerçekleştirir. Bu yöntem önce herhangi bir viral RNA’yı DNA’ya dönüştürür. Daha sonra DNA, kantitatif PCR cihazı adı verilen özel bir ekipman parçası kullanılarak tespit edilecek yeterli kopya olana kadar milyonlarca kez çoğaltılır. Örnekte virüsten genetik materyal bulunursa hastaya virüs bulaştığı anlaşılır.

Bir testin sonucunu almak 24-72 saat sürer. Testin ilk aşamalarında, testin doğruluğu hakkında bazı endişeler vardı. Ancak bu tür genetik test cihazı genellikle çok hassastır ve testin olası faydaları hata riskinden çok daha önem arz eder.

Herkesin test edilmesi gerekiyor mu?

Gerçekçi olarak, ABD’de hasta olan herkesi test etmek mümkün değil. Bu nedenle, çoğu sağlık görevlisi: COVID-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları gibi yüksek risk altında olanlar; enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu bölgelerde semptomatik insanlar; kalp hastalığı, akciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik sağlık sorunları olan 65 yaş ve üstü kişiler gibi en çok ihtiyacı olanların testine öncelik vermenin önemli olduğuna inanmaktadır. Daha fazla test mevcut hale geldikçe daha fazla insanı test etmek mümkün olacaktır.

Ayrıca özel ekipman ve personel gerektirmeyen daha hızlı testler geliştirmeye ihtiyaç vardır. Test, uzmanların salgının nasıl ilerlediğini daha iyi anlamalarını ve virüsün toplum üzerindeki etkisini tahmin etmeye çalışmasını sağlar.

Tüm salgınlarda olduğu gibi, bu salgın da sona erecek. İnsanların ellerini yıkaması ve maruz kalma risklerini en aza indirmeye çalışması gerekir. Bu yeni koronavirüs hakkında öğrenilecek çok şey var. SARS’nin 2004’te yaptığı gibi insan popülasyonundan kaybolup kaybolmadığını veya grip gibi mevsimsel bir hastalık haline gelip gelmeyeceğini ancak zaman gösterecek.

Kaynak: https://www.scientificamerican.com/article/how-does-the-coronavirus-test-work-5-questions-answered/

Çevirilip düzenlenmiştir.