Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Bu konuda öğrenecekleriniz;

 1. Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar arası ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir.
 2. Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ; zayıf etkileşimlere örnek olarak da hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri verilir.

Güçlü Etkileşimler (Kimyasal Bağ)

Bu konuda öğrenecekleriniz;

 1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
 2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
 3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
 4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
 5. Metalik bağın oluşumunu açıklar.

Zayıf Etkileşimler (Fiziksel Bağ)

Bu konuda öğrenecekleriniz;

 1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
 2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
 3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Bu konuda öğrenecekleriniz;

 1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.