Kimya Deney Videoları

Fil Hortumu Deneyi

Hidrojen peroksit ve potasyum iyodürün redoks tepkimesi sonucu oksijen gazı açığa çıkarması.  Tepkime sonunda çıkan O2 gazı kapta bulunan deterjanı köpürtüyor ve sanatsal bir manzara ortaya çıkıyor.

 

Tepkime Denklemi:

H2O2 + KI → I2 + KOH + O2 + H2O

https://youtu.be/2D3iNwlNhTk

Üçlü Nokta Deneyi

Siklohekzanın üçlü noktası. Belirli sıcaklık ve basınçta bir madde aynı anda üç ayrı fazda (katı, sıvı, gaz) bulunabilir.

(Sikloheksanın üçlü nokta sıcaklık ve basınç değeri 6,33 °C, 5.388 kilopaskaldır).

https://youtu.be/r3bZufb1BBM

Süper Emici Polimerler

Hidrojel olarak da bilinen bu polimerler kendi kütlesinin kat kat üzerinde suyu absorbe edebilirler. Suyu absorbe edebilen bu polimerler yapılarında hidrofilik grup taşırlar.
Polimer zincirleri kuruyken birbirlerine dolaşık haldedir, suyla temas ettiklerinde hidrojen bağları yardımıyla birbirlerinden uzaklaşırlar. Ancak zincirler birbirlerine çapraz bağlarla bağlandığı için çözünmezler. Bu sayede şişerek kendi ağırlıklarının birkaç yüz katı kadar sıvı tutabilirler.
Su emici özelliğinden dolayı bu polimerler en çok bebek bezlerinde kullanılırlar.

https://youtu.be/wVH-Wz15BY0

Farklı Renklerdeki Maddelerin Işığı Soğurma Miktarı

Farklı renklerdeki maddelerin ışığı soğurma miktarını anlatan güzel bir deney.
Cisimler üzerine gelen ışığın belli dalga boylarını soğururken soğuramadıklarını yansıtır.
Biz cisimleri beyaz ışık altında yansıttıkları ışığın dalga boyunda görürüz.
Bir cismi siyah olarak görmemizin sebebi beyaz ışığın neredeyse tamamını yansıtmasındandır.
Bir cismi beyaz olarak görmemizin sebebi ise beyaz ışığın neredeyse tamamını yansıtmasındandır.
Bir cisim soğurduğu dalga boyu oranında bünyesine enerji alır.
Beyaz balon güneş ışığının neredeyse tamamını yansıtarak çok az miktarda enerji hapseder.
Siyah balon ise neredeyse ışığın neredeyse tamamını soğurarak bünyesine yüksek miktarda enerji hapseder.

İşte bu hapsedilen ışık enerjisi balonda ısı enerjisine dönüşür ve daha fazla ısıya dayanamayan balon patlar.

https://youtu.be/cfJ-pLAX2Hc

Sıvı Azot İçine Balon Atılırsa Ne Olur?

Azot gazı 195.8 C ta kaynamaya başlar. Yani azotu sıvı halde görüyorsanız sıcaklığın ne kadar düşük olduğunu hissedin. Böylesine düşük sıcaklığa sahip bir ortama şişmiş balon koyduğunuzda sıcaklığın aniden düşmesiyle balon büzüşecektir.
Gazlar konusunda öğrendiğimiz CHARLES YASASI nı hatırlayın. Charles yasasına göre sabit basınçta (balon gibi sistemler sabit basınçlı sistemlerdir) belirli miktar gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.
Balon kabın dışına alındığında sıcaklığı yavaş yavaş tekrar oda sıcaklığına ulaşır ve hacmi artmaya başlar.
Manzara ise izlenmeye değer…

https://youtu.be/BN5qFcJ29OU

Firavun Yılanı Deneyi

Firavun yılanı deneyi ??
Sosyal medyada sık karşılaştığımız deneylerden biri. Rivayete göre Mısır Firavunu’nun dönemin simyacılarından oluşan “büyücü” takımı bu tür deneyleri büyü diye halka yuttururmuş. Tabi Firavun da gücünü kanıtlamanın yolu olarak bu deneyleri büyücülere yaptırdığı soylenmektedir.
İsminin de buradan geldiği aşikar.
Aslında reaksiyon bilimsel olarak ilk defa Wöhler tarafından 1821 de keşfedildi ve açıklandı.
Gelelim deneye.
Cıva(II) tiyosiyanat ın bozunması deneyi. Hg(SCN)2 formülüne sahip bu bilesik koordinasyon kompleks bilesiğidir.
Bileşik önce kahverengi karbon nitrüre, cıva(II) sülfür ve karbon disülfür e ayrışır.
2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4
Yanıcı özelliği olan karbon disülfür hemen karbon dioksit ve kükürt dioksit gazlarına dönüşür.
CS2 → CO2 + SO2
Sıcaklığın artmasıyla karbon nitrür, siyanojen ve azot gazına parçalanır.
C3N4 → 3(CN)2 + N2
Son olarak cıva (II) sülfür oksijenle tepkimeye girerek cıva buharı ve kükürt dioksit oluşturur.
HgS + O2 → Hg + O2
Eğer kapalı deney kapalı bir kapta yapılırsa cıva buharı gri renkte gözlenebilir.

https://youtu.be/4jW5ZpFUr6o

Sülfürik Asit ve Çay Şekerinin (Sakkaroz) Tepkimesi

Deneyi yapanlar bir hayli eğlenmiş görünüyor ?? Gaz çıkışı o kadar yoğun ki hafif de olsa bir gerilim yaratıyor ??
O gaz bulutunun içinde yoğun olarak su buharı, karbondioksit ve kükürt dioksit gazı bulunmaktadır. Deney kabının her yanına sirayet eden siyah katı ise elementel karbonun (kömür) ta kendisidir.
Bu tepkime şekerin dehidrasyonu olarak bilinen bir eliminasyon tepkimesidir.
Tepkime denklemi:
1. Aşama:
C12H22O11 (şeker) + H2SO4 (sülfürik asit) → 12 C (karbon) + 11H2O
2. Aşama:
C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O

https://youtu.be/0HWKW0h-sdY

Aluminyum Folyo ve Hidroklorik Asit(Tuz Ruhu) Deneyi

Alüminyum metali aktifligi hidrojenden yüksek olduğundan asitle tepkimeye girerek yukseltgenir ve +3 yüklü iyon oluşur. Bu olurken tabi ki hidrojen iyonları da elektron alarak indirgenir ve hidrojen gazı meydana gelir. Bu deneyde ilgimizi celbeden bileşen de indirgenme sonucu oluşan işte bu hidrojen gazıdır. Hidrojen gazı havadan hafif ve yanıcı bir gazdır. Eğer siz tepkime kabının ağzına bir balon bağlarsanız kaçmak isteyen hidrojen gazını balona hapsedersiniz ve balon şişmeye başlar.
Ne demiştik hidrojen gazı yanıcıydı. İşte içi dolu bu balonu ateslediğinizde hidrojen gazının o bilindik patlama sesini duyabilirsiniz ??
Bu deney her ne kadar evdeki malzemelerle yapılabilse de gerekli önlemleri almadan denemenizi tavsiye etmiyoruz.

https://youtu.be/sfQdqwvftY4

Newtonsal Olmayan Akışkanlar

Bu deneyi siz de yapabilirsiniz. Biraz mısır nişastası biraz da su bu deney için yeter. Öncelikle mısır nişastasını bir kaba boşaltın ve göz kararı ile üzerine kıvam alıncaya kadar su ekleyin.

https://youtu.be/OCmwQ05cQzM

Kara Yılan Deneyi

https://youtu.be/26OlKhLadWs

Hidrojen Peroksitle Kanın Buluşması

Peki neler oluyor?
Açık ya da kanayan yaranızı hiç oksijenli su ile temizlediniz mi?
Olanlar sizi hayrete düşürmedi tabi. Çünkü neler olup bittiğini zaten biliyordunuz.
Ne de olsa düşe kalka geçen çocukluk yıllarınızdan en iyi bildiğiniz kimyasal reaksiyon belki de buydu ??
Olsun biz yine de anlatalım.
Kanda bulunan katalaz enzimi (havuç ve patatesde de bulunur) hidrojen peroksiti (%30 luk çözeltisine oksijenli su da denir) su ve oksijene ayırır. Açık yaraya döküldüğünde kanla buluşan hidrojen peroksit hemen oksijeni açığa çıkarır ve beyaz köpük oluşmasına sebep olur. İşte o yara üzerinde oluşan köpük oksijen gazının ta kendisidir ??

https://youtu.be/GTB_Km7v4Jk

Buzun Üzerine Lav Dökülürse Ne Olur

Lav adını verdiğimiz, yanardağ patlamaları sonucunda açığa çıkan erimiş kayaçlar sıcaklıkları 700 C den 1200 C ye kadar değişebilir. Bu sıcaklıktaki bir akışkanı buz üzerine döktüğümüzde hızlı bir ısı alışverişi olur ve buz yuzeyindeki su molekülleri aniden buharlaşır. Buhar molekülleri yüzeyindeki lavdan kaçamaz ve lavın içinde hapsolur. Görüntüde gördüğünüz baloncuklar içi su buharı dolu lavdır. Daha sonra ısı kaybeden lav soğuyup donmaya başlar ve karşınızdaki görüntü oluşur.
Ne hoş değil mi ??

https://youtu.be/I2Dg6Gy3qyc

Yüksek Vakum Altında Azotun Katılaşması

Sıvı azotun kaynama noktası -196 C derecedir. Azotu sıvı halde görmek bu yüzden çok nadir bir durumdur. Fakat yüksek vakumla azotu sıvılaştırmak mümkündür Yüksek vakum altında dış basınçla birlikte azotun kaynama noktası düşer ve buharlaşma hızlanır. Azot buharlaşma için gerekli ısıyı kendi moleküllerinden sağlayacağından hızlı bir şekilde donmaya başlar. (Tıpkı terin buharlaşması sırasında vücudumuzun soğuması gibi). Katı hale geçen azotun sicakligi -210 C dereceye kadar düşer.
İyi seyirler ??

https://youtu.be/eaYeHXuzFq8

Sülfürik Asit ve Hidrojen Peroksitten Oluşan Karışım İçine Sosis Atılırsa

Sülfürik asit ve hidrojen peroksitten oluşan karışım çok güçlü yükseltgen özelliğinden dolayı “piranha çözeltisi” adıyla da anılır.
Burada çözelti sosisin yapısındaki karbon atomlarını yükseltgeyerek elementel karbona dönüştürür. Bu da yakından tanıdığımız kömürün ta kendisidir.

https://youtu.be/uR8I5u0DYBY

Kabuğu Soyulmuş Elmanın Zaman İçinde Büzülmesi ve Kararması

Bu sırada kloroplastlarda bulunan polifenol oksidaz (PPO) enzimi havanın oksijeniyle fenolik bileşikleri okside eder ve kinonlar oluşur. Böylelikle elma kararmaya başlar.
%84 oranında su içeren elma, zamanla bu suyu kaybederek büzülür. .

https://youtu.be/KuSXm0x0J3E