İnsan ve Çevre

Neler Öğreneceğiz?

Bölümler;

  • Bilinçli tüketici

Kavramlar;

  • Kaynak kullanımı
  • Tasarruf
  • Tutumluluk
  • Geri dönüşüm