Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Neler Öğreneceğiz?

Bölümler;

 • Aydınlatma Teknolojileri
 • Uygun Aydınlatma
 • Işık Kirliliği
 • Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
 • Ses Kirliliği

Kavramlar;

 • Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri
 • Aydınlatma araçlarının önemi
 • Uygun aydınlatma ve önemi
 • Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı
 • Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemi
 • Işık kirliliği ve olumsuz etkileri
 • Işık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
 • Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler
 • İşitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler
 • Ses kayıt teknolojileri
 • Ses kirliliği ve olumsuz etkileri
 • Ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler