2020 YKS Kaldırılan Kimya Konuları

2020 YKS Hangi Kimya Konuları Kaldırıldı?

MEB tarafından 2020 YKS’ de adayların sorumlu olduğu bir açıklama yayınlandı. Açıklamada sınavda çıkacak konu ve kazanımların yanı sıra kaldırılan konular ve kazanımlar da açık olarak belirtildi. Açıkça belirtilmeyen konu ve kazanımları sizler için derledik. Aşağıdaki listede 2020 YKS’de kaldırılan kimya konularını ve kazanımlarını bulabilirsiniz. Ayrıca MEB’in 2020YKS’ye esas konu ve kazanımları içeren açıklamanın da linkini paylaşıyoruz.

2020 YKS Sınavına Ait Konu ve Kazanımlarla İlgili Açıklamalar İçin  Tıklayınız

KALDIRILAN KİMYA KONULARI

1. Hayatımızda Kimya

2. Kimyasal Türler Arası Etkileşim Ünitesi: Radikal Kavramı

3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar:  Asit, Baz ve Tuzların Endüstriyel Kullanım Alanları

4. Karışımlar: Koagülasyon, İyon Değiştirici Reçine Kavramları

5. Kimya Her Yerde: Su Döngüsü, Su Arıtımı, Gübreler, Cam, Porselen, Seramik, Boyalar, kırtasiye ürünleri, Yapı Malzemeleri, Kirleticiler, Sera Etkisi, Küresel Isınma

6. Modern Atom Teorisi: Işığın Dalga Tanecik Karakteri, De Broglie Hipotezi

7. Kimya ve Enerji: İç enerji Hesaplamaları, Entropi

8. Asit-Baz Çözeltilerinde Denge: Hidroliz Hesaplamaları

9. Kimya ve Elektrik: Kurşunlu Akümülatörler, İyonik Redoks Denkleştirilmesi

10. Organik Kimya: Amidler, Aminoasitler, Karbonhidratlar, Optik İzomeri Kavramları,

2020 YKS’ de Hangi Kimya Konuları Çıkacak?  TIKLAYIN!

Yorum yapın